döşek

(döşeği konumundan yönlendiriliyor)

döşek

mattress (dœ'ʃec)
ad döşeği (dœʃe'i)
yün döşek