cüretlen-

(curetlen- konumundan yönlendiriliyor)

cüretlen-

(ʤyɾetlen'-)
fiil nesnesiz cüretlenir (ʤyɾetle'niɾ)
atak davranmak Destek alınca cüretlendi.