çul çaput

(cul caput konumundan yönlendiriliyor)

çul çaput

('ʧuɫʧaput)
ad
bir tür giysi çul çaputla uğraşmak