çömlek kebabı

(comlek kebabi konumundan yönlendiriliyor)

çömlek kebabı

(ʧœm'lec cebabɯ)
ad
bir et yemeği çömlek kebabının malzemeleri