çömlek

(comlegi konumundan yönlendiriliyor)

çömlek

crock, jar (ʧœm'lec)
ad çömleği (ʧœmle'i)
toprak kap çömlek ustası