çöküntü

(cokuntu konumundan yönlendiriliyor)

çöküntü

dint (ʧœcyn'ty)
ad
1. çöküntüye sebep olan sarsıntılar
2. kalıntı çöküntüleri temizlemek
3. çöken şeyler kum çöküntüleri
4. jeoloji çökmüş toprak arazinin çöküntüleri
5. psikoloji bunalım ailedeki kayıpların sebep olduğu ruhsal çöküntü