çökük

(cokuk konumundan yönlendiriliyor)

çökük

(ʧœ'cyc)
sıfat çöküğü (ʧœcy'y)
çökmüş çökük yollar