çökelti

(cokelti konumundan yönlendiriliyor)

çökelti

precipitate, sediment (ʧœcel'ti)
ad
kimya tortu kireç çökeltisi