çökelek

(cokelek konumundan yönlendiriliyor)

çökelek

curd (ʧœce'lec)
ad çökeleği (ʧœcele'i)
bir peynir taze çiftlik çökeleği