çocuk işi

(cocuk isi konumundan yönlendiriliyor)

çocuk işi

(ʧo'ʤuk iʃi)
ad
kolay iş Bunlar onun için çocuk işidir.