cisim

cisim

stuff, substance (ʤi'sim)
ad cisim (ʤis'mi)
1. maddi varlık Araba sert bir cisimle çizilmiş.
2. gövde insanın cismine hükmeden düşünceler