ciltle-

ciltle-

(ʤiltle'-)
fiil geçişli -i hâli ciltler (ʤilt'leɾ)
kitabı ciltlemek