çıkın

(cikin konumundan yönlendiriliyor)

çıkın

swag (ʧɯ'kɯn)
ad
bohça yol için hazırlanan yiyecek çıkını