cidden

cidden

indeed ('ʤidden)
zarf
ciddi biçimde Cidden mi söylüyorsun?