cevap

cevap ile ilgili aramalar: cevaplar

cevap

Antwortanswer, rejoinder, reply, response, solutionréponse (ʤe'vap)
ad cevabı (ʤevaː'bɯ)
yanıt Sorusuna cevap istedi.
soruya cevap vermek