cemaat

(cemaati konumundan yönlendiriliyor)

cemaat

commune, community, congregation, parishcommunauté (ʤema'at)
ad cemaati (ʤemaa'ti)
1. din ibadet edenler cami cemaati
2. topluluk ecnebi cemaatler