çekimser

(cekimser konumundan yönlendiriliyor)

çekimser

(ʧecim'seɾ)
sıfat
taraf tutmayan çekimser bir tavır