çayevi

(cayevi konumundan yönlendiriliyor)

çayevi

('ʧajevi)
ad
çay içilen yer çayevi çalışanları