cay-

cay-

(ʤaj'-)
fiil nesnesiz -den hâli cayar (ʤa'jaɾ)
vazgeçmek kararından caymak