camcı elması

camcı elması

(ʤam'ʤɯ elmasɯ)
ad
kesici alet Usta camı camcı elmasıyla kesti.