çakur çukur

(cakur cukur konumundan yönlendiriliyor)

çakur çukur


zarf
bir tür ses çakur çukur çalışan makine