büzük

(buzugu konumundan yönlendiriliyor)

büzük

(by'zyc)
sıfat büzüğü (byzy'y)
büzülmüş eteğin büzük beli