buzağı

(buzagi konumundan yönlendiriliyor)

buzağı

calf, heifer (buza'ɯ)
ad
zooloji bir hayvan ineğin buzağısı