büyük baba

(buyuk baba konumundan yönlendiriliyor)

büyük baba

grandad, grandfatherGroßvater (by'jyc baba)
ad
dede beyaz sakallı büyük baba