büsbütün

(busbutun konumundan yönlendiriliyor)

büsbütün

gänzlich ('bysbytyn)
zarf
tamamen İşler büsbütün karıştı.