bunal-

(bunalır konumundan yönlendiriliyor)

bunal-

(bunaɫ'-)
fiil nesnesiz -den hâli bunalır (buna'ɫɯɾ)
1. sıkılma sıcak havadan bunalmak
2. sıkılma beklemekten bunalmak