buluş

(bulus konumundan yönlendiriliyor)

buluş

brainchild, creation, discovery, find, invention, strikeErfindung (bu'ɫuʃ)
ad
1. bulma Tabloyu güzel buluşuma anlam veremedi.
2. yaratma bilimsel buluşlar