bükük

(bukuk konumundan yönlendiriliyor)

bükük

(by'cyc)
sıfat büküğü (bycy'y)
bükük kol