buhran

(buhrani konumundan yönlendiriliyor)

buhran

crisiscrise (buh'ɾan)
ad buhranı (buhɾaː'nɯ)
bunalım buhran dönemi