budak

(budagi konumundan yönlendiriliyor)

budak

knot, node (bu'dak)
ad budağı (buda'ɯ)
1. ağaçta sürgün fazla budakları budamak
2. dal çok budaklı ağaç