buçuk

(bucuk konumundan yönlendiriliyor)

buçuk

half past threemoitié (bu'ʧuk)
sıfat buçuğu (buʧu'u)
... ve yarım üç buçuk saat
yarı buçuk çalışmak