bu takım

(bu takim konumundan yönlendiriliyor)

bu takım

('bu takɯm)
sıfat
böylesi bu takım olaylar