boru hattı

boru hattı

pipeline

boru hattı

potrubí

boru hattı

rørledning

boru hattı

Pipeline

boru hattı

αγωγός

boru hattı

conducto

boru hattı

öljyputki

boru hattı

pipe-line

boru hattı

cjevovod

boru hattı

conduttura

boru hattı

パイプライン

boru hattı

송유관

boru hattı

pijplijn

boru hattı

rørledning

boru hattı

rurociąg

boru hattı

oleoduto

boru hattı

pipeline

boru hattı

ท่อยาวส่งผ่านน้ำมัน น้ำหรือก๊าซ

boru hattı

đường ống

boru hattı

管线