bone

bone

(bo'ne)
ad
bir başlık başa bone takmak