bölük pörçük

(boluk porcuk konumundan yönlendiriliyor)

bölük pörçük

bitty, fragmentary (bœ'lyc pœɾʧyc)
sıfat
parça parça bölük pörçük gruplar