bohça

(bohca konumundan yönlendiriliyor)

bohça

bundle (boh'ʧa)
ad
bir tür torba gelinin bohçası