bitkisel hayat

bitkisel hayat

(bitci'sel hajat)
ad
beyin etkinliğinin durması bitkisel hayata girmek