birim

birim

measure, unit (bi'ɾim)
ad
1. ünite ölçü birimi
2. alt bölüm Kuruma yeni birimler eklenmiş.