bir hafta içinde

bir hafta içinde 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Sözcük Tarayıcı ?