binek

(bineği konumundan yönlendiriliyor)

binek

mount (bi'nec)
ad bineği (bine'i)
binme aracı binek araçları