binde bir

binde bir

('binde biɾ)
zarf
pek ender binde bir rastlamak