bilgilen-

bilgilen-

(bilɟilen'-)
fiil nesnesiz bilgilenir (bilɟile'niɾ)
bir konuda bilgilenmek