bilen-

(bilenir konumundan yönlendiriliyor)

bilen-

(bilen'-)
fiil nesnesiz bilenir (bile'niɾ)
keskinleşmiş olmak Bu bıçak iyi bilenmiş.

bilen-


fiil dönüşlü
mecaz çok istemek zafer için bilenmek