bileşen

bileşen

dílčí, prvek, součást

bileşen

del-, element, komponent

bileşen

elementti, osa-, osatekijä

bileşen

element, komponenta, sastavni

bileşen

構成している, 構成要素, 要素

bileşen

구성하고 있는, 성분, 요소

bileşen

del-, element, komponent

bileşen

เกี่ยวกับส่วนประกอบ, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ

bileşen

hợp thành, thành phần, yếu tố