bilakis

bilakis

('bilacis)
zarf
tersine O kötü bir insan değil, bilakis çok iyidir.