biçim

(bicim konumundan yönlendiriliyor)

biçim

(bi'ʧim)
ad
biçme kumaşın biçimi

biçim

fashion, form, format, line, manner, shape, styleforme (bi'ʧim)
ad
1. şekil evin biçimi
2. üslup konuşma biçimi