bibliyografik

(bibliyografiği konumundan yönlendiriliyor)

bibliyografik

(biblijogɾa'fic)
sıfat bibliyografiği (biblijogɾafi'i)
kaynakçayla ilgili bibliyografik araştırma