bez-

bez-

(bez'-)
fiil nesnesiz -den hâli bezer (be'zeɾ)
yılmak işinden bezmiş