beşer

(beser konumundan yönlendiriliyor)

beşer

flesh and blood (be'ʃeɾ)
ad
insan beşerin diğer varlıklardan farkı