beniz

(benzi konumundan yönlendiriliyor)

beniz

teint (be'niz)
ad benzi (ben'zi)
yüz rengi Benzi sarardı.